Hi! My name is Hoàng and my life is about adventure.

Mình là Xuân Hoàng, hiện đang là CEO & Co-Founder của HOANGDOEM. Trong blog của mình chia sẻ các kiến thức về đồ chơi “Thuỷ Sinh” và “Kinh Nghiệm Chăm Sóc Thuỷ Sinh” Với kinh chơi thuỷ sinh hơn 10 năm nay, mình chia sẽ những kiến thức trong phạm vi hiểu biết của mình

Bài Viết Mới